EOP

Pro měření ozáření a osvětlení, jakož i pro obecné spojování světla do spektrometru poskytuje Instrument Systems řadu optických sond. Liší se především korekcí kosinů, stupněm propustnosti světla a spektrálním rozsahem. Všechny optické sondy obsahují difuzor pro dopadající světlo. Za difuzérem je vstupní fasáda optického vlákna používaného ke spojování světla do spektrometru.

Show more...

Podrobnější informace nejsou k dispozici