LEDGON - Goniofotometr

Goniofotometr LEDGON od Instrument Systems určuje vzorec prostorového záření LED a malých LED modulů. Měření se provádí na celé přední hemisféře emitující LED. Vysoké úhlové rozlišení 0,1 ° znamená přesné měření i pro LED diody s úzkým vyzařováním. V kombinaci se spektroradiometrem CAS 140CT lze také měřit další spektrální parametry, jako je úhlová závislost barevných souřadnic nebo teplota barev. Například bílé LED diody vykazují významnou závislost barevné teploty na úhlu.

Show more...

Podrobnější informace nejsou k dispozici