DCFlex proudová sonda

DCflex je snadno použitelná, levná, tenká a svorková stejnosměrná proudová sonda. Je vhodný pro měření velkých stejnosměrných proudů> 2 kA. DCflex provádí jednorázové měření stejnosměrného proudu s typickou přesností ± 1%. Je důležité pochopit, že DCflex neposkytuje nepřetržité měření stejnosměrného proudu. Stejnosměrný proud je zobrazen na malém LCD displeji na přední straně krytu elektroniky. Alternativně lze výstup sledovat na DMM nebo osciloskopu pomocí BNC zdířky na přední straně krytu, což je užitečné, pokud měřený stejnosměrný proud má vlnovou složku, kterou je třeba měřit.

Show more...

Podrobnější informace nejsou k dispozici