CMC sonda

Rogowski sonda pro měření VF proudů v běžném režimu ve VSD. Pohony s proměnnými kmitočty (VSD) používané k řízení střídavých motorů mohou vytvářet velká vysokofrekvenční napětí, která se mohou objevit na hřídeli stroje. Tato napětí jsou výsledkem kapacitního spojení napětí PWM. Napětí na hřídeli může být dostatečné k tomu, aby vyvolalo proud obloukových proudů přes ložiska motoru k zemi. Vybíjecí proudy mohou způsobit zahřátí a dokonce i roztavení povrchu ložiskových drah. Poškození způsobené ložiskovými proudy může vést k předčasnému selhání pohonu motoru a také k nákladné údržbě a prostojům. Společnost PEM vyvinula flexibilní proudovou sondu, která umožňuje měření těchto vysokofrekvenčních proudů v běžném režimu, které protékají přes motor k zemi přes ložiska ve velkých systémech střídavého pohonu. Sonda je modifikovanou verzí našeho vysoce úspěšného, ​​špičkového CWT sortimentu proudových senzorů Rogowski. CMC je důležitým nástrojem pro identifikaci přítomnosti a závažnosti proudů v běžném režimu u velkých motorových pohonů. Je navržen pro použití zkušenými pracovníky se znalostmi systémů střídavého pohonu. Jakmile je CMC identifikována, dá inženýrovi referenční měření, které lze použít k vyhodnocení účinnosti kroků podniknutých ke zmírnění proti ložiskovým proudům.

Show more...

Podrobnější informace nejsou k dispozici