CWT AC proudové sondy

Proudová sonda CWT Rogowski je vhodná pro měření střídavých proudů od 300 mA do stovek kA od 0,1 Hz do > 30 MHz.

Show more...

Podrobnější informace nejsou k dispozici